FAQ

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Minimalny czas na osiągniecie pierwszych efektów  szacowany jest na minimum 3 miesiące. W przypadku bardziej konkurencyjnych słów okres ten może wydłużyć się do  miesięcy.

Fraza jest to inaczej słowo kluczowe, które wpisywane jest przez użytkowników do wyszukiwarki. Przykładem frazy może być np.: budowa domów lub pozycjonowanie stron internetowych. Fraza może się składać z jednego słowa, jak również z kilku wyrazów.

Efekty pozycjonowania zależą od trzech czynników. Pierwszym z nich jest stopień trudności fraz. Im trudniejsze frazy, tym dłuższy czas oczekiwania na efekty. Drugim elementem jest poziom merytoryczny oraz techniczny strony internetowej. Trzecim czynnikiem mającym wpływ na pozycjonowanie są metody, jakimi się

pozycjonuje daną stronę.

Koszty uzależnione są od ilości słów kluczowych, na jakie ma być pozycjonowana strona oraz od wybranej formy płatności, a także od poziomu trudności fraz.

Do rozpoczęcia pozycjonowania należy przygotować dostęp do panelu zarządzania treścią CMS oraz dostęp do serwera FTP. Oprócz tego należy przeprowadzić optymalizację strony oraz dobrać odpowiednie słowa kluczowe.

.

Dysponujemy metodami, które są odporne na zmianę algorytmów Google.pl. Metody te są zgodne z

wymaganiami wyszukiwarek. Od początku istnienia firmy, nigdy żaden z naszych klientów nie otrzymał filtra ani bana.

W procesie pozycjonowania wykorzystujemy własne zaplecza pozycjonerskie, a także korzystamy z bezpiecznych miejsc do zamieszczania linków. Nie korzystamy z systemów wymiany linków, ani automatów, które

mogą zaszkodzić.

W przypadku umowy rozliczanej na efekt, najkrótszy okres wynosi 12 miesięcy. W przypadku oferty rozliczanej w modelu abonamentowym wynosi minimum 6 miesięcy. 

Umowa nie może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Wyjątkiem są umowy zawierane na okres powyżej 12 miesięcy, które można rozwiązać z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych nasi klienci mają zagwarantowane, że nigdzie nie zostanie zamieszczona informacja na temat współpracy. Gwarantuje to pełną dyskrecję oraz poszanowanie obowiązującego prawa. Zagwarantowane jest to zapisem w umowie. Specjalista zajmujący się pozycjonowaniem posiada ośmioletnie doświadczenie w pozycjonowaniu stron www.

W przypadku głębokich zmian, jakie wprowadzane są przez klienta na stronie internetowej, może dojść do spadku pozycji fraz. Wynika to z faktu, iż na stronie pojawiają się nowe treści i materiały, które potrzebują czasu na zaindeksowanie.

Słowa kluczowe powinny odpowiadać tematyce oferowanych produktów lub świadczonych usług w określonym zakresie terytorialnym. Przykładem dla firmy remontowo-budowlanej może być słowo kluczowe:

Remonty Warszawa.

W trakcie trwania umowy można zmienić słowa kluczowe po wcześniejszej konsultacji z usługobiorcą. Frazy mogą być zmienione jednokrotnie w okresie trwania umowy.

W trakcie trwania umowy można dodawać dowolną liczbę słów kluczowych. W takim przypadku należy telefonicznie lub mailowo wyrazić chęć dodania nowych słów. Następnie sporządzany jest aneks do umowy.

To, czy należy zmienić domenę, czy też nie, wynika z przeprowadzonego audytu danej strony internetowej. Nie można tego stwierdzić bez uprzedniego dokładnego sprawdzenia.

Należy wykonać profesjonalny audyt strony www, a na jego podstawie ustalić, co należy poprawić. Pozycjonowana strona internetowa powinna zostać zoptymalizowana na podstawie przeprowadzonego audytu

strony.

Tak, z sukcesami pozycjonujemy strony internetowe w takich wyszukiwarkach, jak Google.de czy Google.co.uk.

Kilka dni przez zakończeniem umowy, kontaktujemy się z klientem mailowo lub telefonicznie i pytamy, jaka jest decyzja klienta o dalszej współpracy.

Rachunki za pozycjonowanie stron www, wysyłane są zawsze pierwszego dnia każdego miesiąca drogą elektroniczną. Na życzenie klienta wysyłane są również w formie listowej.

Raport sporządzany jest w ostatnim dniu każdego miesiąca. Natomiast wysyłany jest razem z rachunkiem, pierwszego dnia każdego nowego miesiąca.

Do zawarcia umowy potrzebne są dane firmy, bądź osoby prywatnej oraz pełny adres i NIP, a także dane kontaktowe oraz frazy. Należy również podać okres, na jaki zawarta będzie umowa.

Sporządzona umowa wysyłana jest do klienta w formie elektronicznej do wglądu. Po jej akceptacji wysyłana jest pocztą do klienta pod wskazany adres, celem jej podpisania.

Raport generowany jest automatycznie przez system do którego nie ma możliwości zewnętrznej ingerencji.